21 Haziran 2012 Perşembe

YAPTIĞINIZ KARALAMALAR KARAKTERİNİZİ YANSITIRÇalışırken, telefonla konuşurken, düşüncelere dalmışken hemen herkes elindeki kalemle birşeyler karalar. Bu anlamsız karalamalar aslında kişiliğimizi ele veriyor.Önünüzdeki kağıda rastgele karaladığınız şekiller, karakterinizi ele veriyor. İşte uzmanlara göre bazı çizgiler ve anlamları...


Oklar genel olarak cinsel gerginliği ifade ediyor. Ancak oklar yukarıyı işaret ettiğinde hırsın, yatay olduklarında güçlü sezgilerin, her yönü gösterdiği zaman da açık bir zihnin göstergesi olarak yorumlanıyor.


Düz çizgiler çizen insanlar, genelde sözünü sakınmayan, az ve öz konuşan tipler olma eğiliminde.


Sıfırlar ile çarpılar rekabete açık insanları ifade ediyor, idealist olanlar genellikle yıldız çiziyor. Beş köşeli yıldız hırsa, altı köşeli yıldız konsantrasyon yeteneğine işaret ediyor.


Daireler hayalperestlerce daha çok tercih edilirken, kutular pratik, akılcı ve net karakterleri yansıtıyor.


Yazılım devinin aklından neler geçiyor


Karalamalardan anlaşıldığı kadarıyla Gates biraz hayalperest (yumuşak daireler ve düzensiz harfler buna işaret), ama yine de sorunlarını çözerken pratik ve yapıcı davranıyor (üçgenler). İşte Gates’in iç dünyasına açılan küçük bir pencere:


Kutular, keskin bir zekaya sahip Gates’in gündeminde büyük konular olduğunu gösteriyor. Birbirinden ayrık harfler, önceliklerin belirlenmesi konusunda bir çatışmaya ve her konuya hakim olma çabasına işaret ediyor. Halkalar bağımsız bir zekanın, çizimin yumuşaklığı ise gündüz düşlerine yatkınlığın göstergesi. Harflerin genellikle birbirine bağlı olması, sabit fikirliliğin işareti. "Borç ertelemesi" kavramının diğerlerinden daha büyük harflerle not edilmesi, Gates’in bu konuya verdiği önemin belirtisi. Sağa yatık yazı, dışadönük kişiliği ve hırsı temsil ediyor. Futbol kalesi figürü, toplantıdan sonuç alma kararlılığını gösteriyor. İlmek şeklinde yapılmış d harfi, dıştan gelen baskıya ve eleştirilere karşı hassasiyeti temsil ediyor.


Çizgileriyle Atatürk


(Nursu Marmara, insan yönünü az tanıdığımız büyük önderin iç dünyasına bir pencere aralıyor.)


İmzasına bakıldığı zaman, bitiş darbesinin keskin uçlu olmadığı görülüyor. Kas gerginliği ve gevşemesi arasındaki denge, onun liderlik vasfına işaret.


Atatürk’ün yazısında, sezgisel alan çok yüksek. Aktüel alanı kontrol mekanizması ise çok iyi. T çizgileri, otoriter bir tarzı, iddialı ve planlayıcı kişiliği yansıtıyor. İ noktaları, yoğun bir zihinsel ve fiziksel çabanın habercisi. Kalem vuruşlarındaki koyulaşmalar; yüksek enerji potansiyelinin ve duygusal enginliğin, beyin yani korteks ile olağanüstü şekilde kontrol edildiğini gösteriyor.


Nazım Hikmet


Nazım Hikmet, kağıda bol miktarda enerji aktaranlardan; yani içinde hiçbir şey bırakmadan kendini akıtıyor. Kas basıncının yüksek oluşundan bunu anlayabiliyoruz. Yazıdaki yatay genişleme çok daha fazla. Dikey yüksekliği daha fazla olan yazılarda, akıl ön plandadır. Nazım’da ise duygular ön planda.


ÜNLÜLERİN ANALİZLERİ


Tony Blair


İngiltere Başbakanı’nın yazısı sağa yatık. Yatıklığın fazlalığı, dışadönüklük olarak yorumlanır. Dikey yazı otokontrol, geriye doğru yatık ise isyankarlık göstergesi.


Prenses Diana


Diana’nın el yazısında olduğu gibi, büyük olan harfler coşkulu olmayı, küçük olanlar çekingenliği ifade ediyor. Büyük "D" harfi, dikkat çekme isteğini gösteriyor.


Bill Clinton


Clinton’ın el yazısında olduğu gibi harflerin birbirine bağlı ve bitişik olması, iyi eğitimin, akılcı ve ne istediğini bilen kişiliğin göstergesi. Ayrık yazı da güçlü sezgilere işaret.

 

 EL YAZISINDAN KİŞİLİK ANALİZİ

El yazınız sağa eğildikçe kararlarınızda duygusallık öne çıkıyor. L, t ve h harfleri, iş hayatınızdaki hırs ve iktidar sırlarınızı ortaya döküyor. El yazısı bilimi şimde de iş dünyasının hizmetinde...

İş dünyasının bu yönteme en çok başvurduğu alan ise işe alımlar. El yazısı, kişinin karakterini, davranışlarını, eğilimlerini tahmin etmekte ve kişilik analizinde en etkili ve güvenilir yöntemlerden biri olarak addediliyor. Bu yöntem eleman seçme ve yerleştirme süreçleri, mülakatlar, ekip kurma çalışmaları ve kariyer planlaması gibi geniş bir alanda sık kullanılan bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor.


Sodexho gibi çokuluslu şirketlerden bazıları dünyanın her yerindeki ofislerinde işe alım süreçlerine el yazısından kişilik tahlil etme yöntemini dahil ediyor.


El yazısının kişinin sosyo-ekonomik kökenini, yaşama biçimini, hayattaki duruşunu ve eğitimini yansıttığı Fransa gibi ülkelerde şirketler yüzde 80 oranında iş görüşmelerinde el yazısıdan kişilik tahlili yapıyor.


İngiliz Grafoloji Enstitüsü Başkanı Elaine Quigley, tüm dünyada tanınmış grafologların başında geliyor. Quigley’e göre el yazısı bir nevi ‘zihin yazısı’ demek.


Bu konuda grafolojinin kullandığı evrensel bir metodoloji de var. Yani el yazısıyla kişinin karakterini okurken kullanılan göstergeler, ulustan ulusa, kişiden kişiye değişmiyor.


Uzman bir grafolog, kişi hangi ulustan gelirse gelsin hangi lisanda yazarsa yazsın, o kişinin düşüncelerinin el yazısıyla kağıt üzerine yansıyan izdüşümlerini okuyabiliyor.


Grafolojide en az 300 farklı el yazısı örneğinden yola çıkılarak inceleme yapılıyor. Fakat yine de değişmeyen ve temel olarak nitelendirilen belli bazı göstergeler var. İşte bunlardan bazıları:


Eğim:


+ El yazısının sağa doğru eğimi, kişinin iletişim yeteneğinin göstergesi olarak yorumlanıyor. Örneğin kişi daha arkadaş canlısı, yönlendirici, sorumluluk sahibi, girişken olma eğilimi taşıyordur. Aynı zamanda satış yapmaya, kontrolü elinde tutmaya, sevilmeye, destekçi olmaya kadar uzayan birçok olasılığı barındırır.


+ Yazı sağa doğru eğildikçe kişinin kararlarında duygularının etkisinde kalma özelliği artar.


+ El yazısının genellikle dik oluşu kişilik bağımsızlığına işarettir.


+ Sola doğru eğilen el yazısı, duygusal olarak ihtiyatlılığı temsil eder. Bu el yazısının sahibi, öncelikle her detayı doğrulama ihtiyacı duyar. Başkalarının onu herhangi bir söz vermeye zorlamasından hoşlanmaz.


Büyüklük:


+ Büyük el yazısıyla yazan kişiler daha çok dışadönük, dost tavırlı kimselerdir. El yazısının sahibi kişi yabancılara karşı daha mesafeli olmayı tercih etse de kendine güvenle hareket eder.


+ Küçük el yazısı mantığı temsil etmenin yanı sıra zıt düşülen kişilere karşı acımasız olmayı da ifade eder. Akademik ve zihinsel uğraşılardan hoşlanan kişilerde bu tip el yazısı görülür.


+ Eğer yazı hem küçük hem de zarif ise kişinin kendi dalga boyuna uygun olmayan kişilerle de iyi bir iletişim kurması olası değildir. Bu kişiler, sosyal olarak kabul görmüş kuralları yıkmak konusunda zorlanırlar.


Baskı:


+ Koyu harflerle yazan kişiler verdikleri sözü yerine getirmek konusunda çok titizdirler. Ve etraflarındaki birçok olan biteni ciddiye alırlar.


+ Çok koyu harfler ise kişinin gerginliğinin, eleştiriye karşı sinirlerine fazla hakim olamayışın ve küçük imalardan bile alınganlık gestermenin ifadesi olarak yorumlanıyor. Bu kişiler önce tepki gösterir sonra soru sorarlar. Ve duygusal davranışlarını devam ettirirler.


+ Çok silik ve ince yazılar ise ortama ve insanlara olan hassasiyeti temsil ediyor. Ama yazı aynı zamanda kaba saba ve şekilsiz ise kişi duygusal derinliği bile devam ettiremiyordur ve sönük bir yaşam tarzı sürdürüyordur.


L, t ve h harflerindeki sırlar:


+ Bu harflerin üst kısımlarının uzun olması hedef ve hırsın mevcudiyetini gösterir. Ancak üst tarafı fazla uzun l, t ve h’ler, kişinin başarması gerektiğini düşündüğü meselede gerçekdışı beklentiler içinde olabileceği anlamına gelir.


+ Bu harflerin üst tarafının oranlı bir şekilde kuyruklu olması kişinin herşey üzerine etraflı bir şekilde

düşündüğünü ve hayalgücünü makul bir şekilde kullandığını gösterir.

+ Kıvrımın enli olması, yeni fikirler üretme ve bunların üzerine uzun uzadıya düşünme eğilimini ortaya koyar.


+ Üst kıvrımın tekrar harfe geri dönmesi, yazı sahibinin hayalgücünü kullanmaktan kaçındığını ve elindeki işi bitirebilmek minimum gerekliliklerle kendini sınırladığını gösterir.


G, y, p harflerindeki sırlar:


+ Kuyruğun dik olması, sabırsızlık alametidir.


+ Kuyruğun basık bir şekilde yuvarlanması, saldırganlık ve yüzleşmekten uzak durma isteğini ortaya koyar.


+ Kuyruğun bastırılarak yazılmış tam bir kanca halini alması, enerji, para kazanma isteği ve tenselliğin göstergesidir.


+ Kuyruğun bastırmadan tam bir kanca şeklini alması güvenlik ihtiyacını gösterir.


+ Kelimeler arasındaki mesafe


+ Kelimeler arasındaki mesafenin fazla olması, “bana nefes alacak alan bırak” mesajını içerir.


+ Kelimeler arasındaki mesafenin daha az olması ise başkalarıyla birlikte olma isteğini ortaya koyar, ama böyle yazan insanlar zaman zaman gereksiz bir kalabalığa neden olabilirler ve dayatmacı bir kişilik sergileyebilirler.


Satırlar arasındaki mesafe:


+ Satırların arasının açık olması, olaylara sakin ve geniş perspektiften bakma eğilimini ortaya koyar.


+ Satır aralarının dar olması, yazarın hareketi sevdiğini ve eylemin içinde olmaktan hoşlandığını gösterir.


+ Satır araları dar olup, harfler arasındaki bağlantı çok sıkı değilse, söz konusu el yazısının sahibi baskı altında sükunetini koruma disiplinine sahiptir.


Sayfa kenarındaki boşluk:


+ Sayfanın sol tarafındaki boşluk, kişinin köklerini ve ailesini gösterir.


+ Sağ taraftaki boşluk, diğer insanları ve geleceği temsil eder.


+ Tepedeki boşluk hedef ve hırslardır.


+ Sayfanın dibindeki boşluk, enerji, içgüdü ve pratiklik anlamına gelir.


+ Sayfanın sol tarafındaki geniş bir boşluk bırakılması, hareketliliği sürdürme isteğini ortaya koyar.


+ Soldaki mesafenin az olması ise temkinlilik ve hazır olmadığı takdirde bir şeyleri yapmaya zorlanmaktan kaçınma isteğini belirtir.


+ Sağ taraftaki boşluğun az olması, sabırsızlık göstergesidir ve bir an once işe başlayıp işi bitirme eğilimini yansıtır.


Sağda geniş bir boşluk bırakılması ise bilinmeze karşı korkunun mevcudiyetini ortaya koyar.


sabah işte insan 

alıntı 

0 yorum:

 
2009 Template Scrap Rústico|