21 Nisan 2012 Cumartesi

ESMA-ÜL HÜSNA / ALLAH’IN 99 iSMi

1.Allah(cc) Yaradanın öz adıdır. Diger bütün isimlerin anlamı Allah isminde mevcuttur.

2.Er-Rahman (cc) Nimet verici. Ezelde yaratılmışlar hakkında hayır ve rahmet eden. Sevdiğini ve sevmediğini ayırtetmeyerek, bütün nimetleriden istifadeye sunan.
3.Er-Rahim (cc) Pek çok merhamet edici, verdiği nimetleri iyi kullananları daha büyük ve ebedi nimetler vererek mükafatlandıran
4.El-Melik (cc) Tüm kainatın sahibi ve tek, mutlak hükümdarı.
5.El-Kuddüs (cc) Hatada, gafletten,aciziyetten ve her türlü eksiklikten çok uzak, pek temiz.
6.Es-Selam (cc) Her çeşit arıza ve hadiselerden salim kalan,(her türlü tehlikelerden kullarını selamete çıkaran).Cennet’teki kullarına selam eden.
7.El-Mü’min (cc) Gönüllerde iman ışığı uyandıran, kendine sığınanlara aman verip onları koruyan, rahatlatan.
8.El-Müheymin (cc) Gözetici koruyucu.
9.El-Azîz (cc) Mağlup edilmesi mümkün olmayan galip
10.El-Cebbâr (cc) Kırılanları onaran, eksikleri tamamlayan, dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olan.
11.El-Mütekebbir (cc) Herşeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren.
12.El-Hâlik (cc) Herşeyin varlığını ve varlığı boyunca görüp geçireceği halleri, olayları tayin ve tesbit eden (bilen, belirleyen) ve ona göre yaratan, yoktan var eden.
13.El-Bâri (cc) Eşyayı ve herşeyin aza ve cihazlarını birbirine uygun ve mülayim bir halde yaratan.
14.El-Musavvir (cc) Tasvir eden, her şeye bir şekil ve hususiyet veren.
15.El-Gaffâr (cc) Günahlari örtücü. Mağfireti pek çok olan.
16.El-Kahhâr (cc) Kahredici. Her şeye, her istediğini yapacak surette galip ve hakim. Kuvvet ve Kudretiyle herşeyi içinden dışından kuşatan.
17.El-Vehhâb (cc) Çeşit çeşit ni’metleri daima bağışlayıp duran
18.Er-Rezzâk (cc) Yaradılmışlara faydalanacakları şeyleri veren. Rızık verici.
19.El-Fettâh (cc) Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran kapıları açıcı.
20.El-Alîm (cc) Herşeyi çok iyi, en iyi bilen.
21.El-Kâbiz (cc) Sıkan Daraltan (zenginken fakir kılan gibi).
22.El-Bâsit (cc) Açan genişleten(fakirken zengin kılan).
23.El-Hâfid (cc) Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan.(Şan ve şeref sabiyken rezil ediveriri).
24.Er-Râfi (cc) Dereceleri yükselten. ( Allah teala istediği kulunu da kaldırıverir üstün şerefli yapıverir.
25.El-Muizz (cc) İzzet veren.Ağırlayan
26.El-Müzill (cc) Zillete düşüren, hor ve hakir eden.
27.Es-Semî (cc) Her şeyi işiten duyan
28.El-Basîr (cc) Her şeyi en iyi gören
29.El-Hakem (cc) Hükmeden, hakkı yerine getiren
30.El-Adl (cc) Adalet sahibi, Çok adaletli.
31.El-Latîf (cc) En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, nasıl yapıldığına nüfuz edilmeyen, en ince şeyleri yapan, ince ve sezilmez yollardan kullarına çeşitli faydalar ulaştıran
32.El-Habîr (cc) Her şeyin iç yüzünden, gizli taraflarından haberdar.
33.El-Halîm (cc) Hilmi(Suçluların cezasını vermeye gücü yettiği halde bunu yapmayıp, onlar hakkında yumuşak davranmak, cezalarını ertelemek) çok.
34.El-Azîm (cc) Pek azametli (hakiki büyüklük Allah’ındır.).
35.El-Gafûr (cc) Bağışlayıcı. Mağfireti çok
36.Es-Sekûr (cc) Kendi rızası için yapılan iyi işleri daha ziyadesiyle karşılayan.(iyililere daha iyisiyle karşılık veren)
37.El-Aliyy (cc) Yükseklikte sonsuz.
38.El-Kebîr (cc) En büyük her şeyden daha büyük
39.El-Hafîz (cc) Yapılan işleri bütün tafsilatiyle tutan, herşeyi, belli vaktine kadar afat ve beladan saklıyan.
40.El-Mukît (cc) Kuvvet verici.
41.El-Hasîb (cc) Hesap görücü.
42.El-Celîl (cc) Büyüklük O’na mahsus.
43.El-Kerîm (cc) Kerem sahibi. Keremi bol
44.Er-Rakîb (cc) Üstün gelici.
45.El-Mucîb(cc) Dualari kabul edici.
46.El-Vâsî (cc) Sinirsiz.
47.El-Hakîm (cc) Hikmet sahibi.
48.El-Vedûd (cc) Mü’minleri seven.İyi kullarını seven, onları rahmet ve rızasına erdiren, yahud sevilmeye ve dostluğu kazanılmağa biricik layık olan.
49.El-Mecîd (cc) Yüksek serefe sahip.
50.El-Bâis (cc) Peygamber gönderen. Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran
51.Es-Sehîd (cc) O’ndan sakli yok.
52.El-Hakk (cc) Hak üzere kaim. Varlığını değiştirmeyen
53.El-Vekîl (cc) Her seye kefil.
54.El-Kaviyy (cc) Pek güçlü pek kuvvetli olan
55.El-Metîn (cc) Kuvvette kemal.
56.El-Veliyy (cc) Mü’minlere dost.
57.El-Hamîd (cc) Hamd edilen.
58.El-Muhsî (cc) Ilmi esyayi kusatici.
59.El-Mubdi (cc) Misalsiz yaratici.
60.El-Muîd (cc) Öldürücü ve diriltici.
61.El-Muhyi (cc) Hayat verici.
62.El-Mümît (cc) Hayat kaldirici.
63.El-Hayy (cc) Evveli ve sonsuzu diri.
64.El-Kayyûm (cc) Her sey O’nunla kâim.
65.El-Vâcid (cc) Zengin ve ihtiyaçsiz.
66.El-Mâcid (cc) Azamet ve serefli.
67.El-Vâhid (cc) Bir ve essiz.
68.Es-Samed (cc) Muhtaç olunan ihtiyaçsiz.
69.El-Kâdir (cc) Kuvvetli.
70.El-Muktedir (cc) Diledigini yapabilen.
71.El-Mukaddim (cc) Öne alici.
72.El-Muahhir (cc) Sona erteleyici.
73.El-Evvel (cc) Evveli olmayan.
74.El-Âhir (cc) Sonu olmayan.
75.Ez-Zâhir (cc) Görünen.
76.El-Bâtin (cc) Gizli olan.
77.El-Vâli (cc) Isleri yürüten.
78.El-Müte’âli (cc) Zatiyle en yüksek.
79.El-Berr (cc) Iyiligi bol olan.
80.Et-Tevvâb (cc) Tövbeleri kabul edici.
81.El-Müntekim (cc) Suçlarin karsiligini veren.
82.El-Afuvv (cc) Bagislayici.
83.Er-Raûf (cc) Rahmet gösteren.
84.Mâliku’l-Mülk(cc) Bütün mülklerin sahibi.
85.Zü’l-Celâli ve’l-Ikrâm (cc) Seref ve ikram sahibi.
86.El-Muksit (cc) Adalet gösterici.
87.El-Câmi (cc) Kiyamette toplayici.
88.El-Ganiyy (cc) Çok zengin.
89.El-Mugnî (cc) Zengin edici.
90.El-Mâni’ (cc) Diledigini en gelleyen.
91.Ed-Dârr (cc) Diledigine zarar verici.
92.En-Nâfi (cc) Diledigine menfaat verici.
93.En-Nûr (cc) Alemleri aydinlatan.
94.El-Hâdî (cc) Dogruyu gösterici.
95.-Bedî (cc) Vasitasiz icat edici.
96.El-Bâki (cc) Varligi dâim olan.
97.El-Vâris (cc) Mülklerin gerçek sahibi.
98.Er-Resîd (cc) Kullarını irsad eden.
99.Es-Sabûr (cc) Sabır gösteren

0 yorum:

 
2009 Template Scrap Rústico|