5 Mart 2012 Pazartesi

Gazel - Fuzuli (Beni candan usandırdı)

Çocukluğum dan hatırlarım bu gazeli babam çok sık tekrarlar ve ben hayranlıkla bıkmadan dinlerdim. Öyle ki yılları yılları kovaladı ve benim zihnimden bu gazel hiç silinmedi. Babacığımın kulakları çınlasın.benim gibi umarım sizlerde severek dinlersiniz . İyi seyirler....


Gazel

Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı
Felekler yandı âhımdan murâdım şem'i yanmaz mı


Kamu bîmârına cânân deva-yı derd eder ihsan
Niçün kılmaz bana derman beni bîmar sanmaz mı


Şeb-i hicran yanar cânım döker kan çeşm-i giryânım
Uyarır halkı efgânım kara bahtım uyanmaz mı


Gûl-i ruhsârına karşu gözümden kanlu akar su
Habîbim fasl-ı güldür bu akar sular bulanmaz mı


Gâmım pinhan tutardım ben dedîler yâre kıl rûşen
Desem ol bî-vefâ bilmem inanır mı inanmaz mı


Değildim ben sana mâil sen ettin aklımı zâil
Beni tan eyleyen gafîl seni görgeç utanmaz mı


Fuzûlî rind-i şeydâdır hemîşe halka rüsvâdır
Sorun kim bu ne sevdâdır bu sevdâdan usanmaz mı
 
Fuzuli

0 yorum:

 
2009 Template Scrap Rústico|