28 Aralık 2010 Salı

Sürekli gençliğin sırrı iyimserlik'


‘‘Hayatın genel olarak iyi ve güzel olduğunu düşünmek’’ olarak tanımlanan iyimserlik (optimizm), duygusal açıdan yaşamımızın parlak ve ümit vaat eden yönlerini daha çok görmeye ve hissetmeye dayanır.
OPTİMİZM felsefesi yalnızca dünyanın var oluşunda bile metafizik açıdan mevcut olabileceklerin en iyisinin bu dünya olduğu görüşünü kabul etmektir. İyimserlik, yaşam boyunca çeşitli güçlüklerle karşılaşabileceğimizi, ama bunların hepsini olumlu tutum ve davranışlarla aşmanın mümkün olduğunu koşulsuz kabul etmemizdir. Hayata daha yapıcı, hoşgörülü ve kabul edilebilir tutumlarla bakmak demektir.
Doğal, fizyolojik ve içten gelen bir süreç olan yaşlanmayı durdurmak mümkün değildir. Bununla birlikte yeterli sağlık bilinci edinip, sağlığınızı koruyup güçlendirerek bedensel ve ruhsal sorunlarınızı erken dönemde tanımlayıp tedavi ettirerek yaşlanmayı yavaşlatmanız mümkündür. Optimizm düşüncesi daha iyi bir hayat için verdiğiniz bütün bu çabaları kolaylaştıran ve alacağınız sonuçları iyileştiren bir yaklaşımdır. Çok sayıda araştırmacı iyimser bir tutumun sağlığınızı güçlendirerek, orta ve ileri yaşlarda karşılaşabileceğiniz süreğen hastalıkları azaltabileceğinizi ortaya koymaktadır. İyimserlik yaşam sürenizi de uzatabilir.

DÖRT YÖNDEN KATKI

Yapılan çalışmalar iyimserliğin en azından dört farklı yönden sağlıklı ve kaliteli yaşama katkıda bulunabileceğini göstermektedir:
-İyimserlik her şeyin kontrol altında olduğu duygusunu önplana çıkararak bağışıklık sistemini güçlendirmektedir.

-Hayata iyimser bir pencereden bakıp yapıcı ve olumlu tutumlar geliştirebilen insanlar kötümserlere göre daha erken, sık ve fazla oranda tıbbi yardım arayışına girmektedir. ‘‘Ne yapsam faydasız’’ kalıbı ile sınırlı, olumsuzluk ve çaresizlik düşüncesine saplanmış kalmış kötümserler sağlık sorunları için ihtiyaç duydukları tıbbi yardımı yeterince aramazlar.

-Yaşam sürecinde ne kadar fazla ve sık kötü olayla karşılaşılırsa hastalanma olasılığı da o kadar artacaktır. Böyle durumlarda ayakta kalabilenler genellikle olumlu düşüncelerini muhafaza edenlerdir.

-Olumlu insanların hoşgörülü, iyimser, yardım edici, yapıcı ve affedici tutumlarının daha çok olduğu bilinmektedir. Bu güzel alışkanlıklar iyimser insanların çevresinde ailesinin, çocuklarının, dost ve arkadaşlarının daha çabuk çoğalmasını ve kilitlenmesini sağlamaktadır.

-Hastalıklara karşı gösterilen dirençte ve hastalık süreçlerini hafifletip kısaltmada çevremizdeki sosyal desteklerin derecesi ve sürekliliği çok önemlidir. Yalnız kişilerin hastalanma olasılıkları fazla, hastalıkları daha ağır ve uzun sürelidir. Kısacası hastalıklara karşı dirençte ve hastalıkların tedavisinde iyimser insanlar daha şanslıdır.

ALINTI

0 yorum:

 
2009 Template Scrap Rústico|